Proiectul este în conformitate cu politicile Uniunii:

9.1 – Cele aferente parteneriatului şi guvernan?ei pe mai multe nivele (transparen?ă, tratament egal…

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor si prioritatilor “Recomandarii Specifice de Tara 2014” si “Acord de Parteneriat 2014-2020” prin cresterea numarului de absolventi din invatamantul profesional si tehnic inserati pe pia?a muncii, cu accent pe elevii care provin din mediul rural sau familii defavorizate.

Astfel prin proiect imbunatatim insertia absolventilor pe piata muncii, ceea ce va contribui la crestea ratei generala de ocupare, cuantificata in Indicatorul de Rezultat- Persoane certificate la încetarea calita?ii de participant= 150 elevi (din care 64 din mediul rural); Persoane care îsi gasesc un loc de munca la încetarea calita?ii de participant =75 elevi (din care 20 din mediul rural); Persoane care urmeaza studii/cursuri de formare la încetarea calita?ii de participant= 79 elevi (din care 37 din mediul rural)

 

De asemenea, activitatile proiectului corespund obiectivelor Strategiei de la Lisabona, a Strategiei Europa 2020 pentru crestere inteligenta, sustenabila si incluziva (care isi propune 5 tinte, din care 2 sunt legate de politicile de educatie si formare si de politicile pietei muncii, si anume: 75% din populatia in varsta de 20-64 de ani trebuie sa fie angajata), a Strategiei UE de dezvoltare durabila (care ofera cadrul unei viziuni pe termen lung a durabilitatii, in cadrul careia cresterea economica, coeziunea sociala si protectia mediului conlucreaza si care evidentiaza rolul educatiei de furnizor al competentelor necesare realizarii dezvoltarii durabile) prin derularea de programe integrate: informare, constientizare, orientare, consiliere si desfasurarea de stagii de practica nationala si transnationala la care participa 150 elevi ai scolii noastre.

 

Prioritatile strategice nationale ale politicii de ocupare a fortei de munca, stabilite in Program National de Reforme, reprezinta coordonate ale desfasurarii proiectului: reducerea ratei parasirii timpurii a scolii ( in 2020=11.3% fata de 18.9% in 2015), cresterea ponderii absolven?ilor de înva?amânt liceal, insertia pe piata muncii a absolventilor prin desfasurarea stagiilor de practica la nivel national si transnational, promovarea incluziunii sociale si a calificarii fortei de munca, in scopul dezvoltarii unui sistem transparent si flexibil, care sa asigure cresterea ocupabilitatii, adaptabilitatii si mobilitatii fortei de munca; stimularea ocuparii fortei de munca si imbunatatirea calitatii resurselor umane.

 

Obiectivele proiectului au la baza principiile Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014-2020, Strategia Nationala pentru Invatare pe tot Parcursul Vietii, Strategia Nationala de Competitivitate si Strategia Nationala pentru Cercetare Dezvoltare Inovare care au ca obiectiv general-cresterea procentajului de ocupare a unui numar de 150 elevi, diminuarea abadonului scolar (Procentul celor care parasesc timpuriu scoala sa fie sub 11,3% in 2020) si implicit a somajului tinerilor, dobandirea de competente cheie TIC, iar ca obiective operationale prioritare dezvoltarea aptitudinilor de munca si promovarea insertiei pe piata muncii prin desfasurarea stagiilor de practica, promovarea si desfasurarea unor activitati inovatoarea, promovarea parteneriatului national si transnational, adaptarea sistemului de educatie si formare profesionala la evolutiile demografice si la nevoile pietei muncii, stimularea culturii antreprenoriale; optimizarea ofertei educa?ionale prin parteneriat social, centrata pe formarea si dezvoltarea de competen?e profesionale si transversale cerute pe pia?a muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane.Prin politicile de crestere a investitiilor in capitalul uman, se estimeaza o rata de ocupare a populatiei intre 20 si 64 ani de peste 62%, in 2014, cu tinta pentru 2020 de min. 70%.

You can place news, pictures or advertisements here