O  Activitatea 4 / subactivitatea

A4.Campanie de informare, consiliere si orientare scolara si profesionala aferenta activitatii/subactivitatii mentionate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “Furnizarea de servicii de consiliere ?i orientare profesională pentru elevi ?i studen?i, axate pe dobândirea de competen?e care răspund necesită?ilor pie?ei muncii”  /

4.0 Campanie de informare, consiliere si orientare scolara si profesioanala, pentru un numar de 150 elevi.

4.1 Elaborarea materialelor suport necesare instruirii.

4.2 Derularea a 3 workshop-uri;

4.3 Furnizare servicii de informare, constientizare.

4.4. Furnizarea de servicii de consiliere si orientare.

4.5. Organizarea unor activită?i de schimb de experien?ă/ excursii tematice.  

Perioada de de?fă?urare:

23 August 2018- 22 Octombrie 2019    

      

Obiectivul specific al proiectului:

OS2- Furnizarea de servicii de informare, consiliere si orientare profesionala in scopul dobandirii de competente si cresterea procentajului de ocupare a unui numar de 150 elevi, de la profilele Servicii, Resurse Naturale ?i Protec?ia Mediului, domeniile Agricultura, Industrie Alimentara, Economic, Protec?ia Mediului.

Resurse umane:

Expert campanii de informare ?i con?tientizare

Exper?i Consiliere si dezvoltare personala 

Resurse materiale:

Activitatile de organizare, s-au derulat  la sediile beneficiarului ?i ale partenerului; activită?ile au fost organizate în săli de curs proprii cu dotările necesare (mese, scaune) pentru activitatile formative si de informare si consiliere; 

Loca?ia de implementare:

-          România Colegiul ”Emil Negru?iu” Turda (Turda, str. Agriculturii, nr. 27, Cod poştal 401100, CUI 5528288)

-          CECE- CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA, cu sediul în  Madrid, Spania, Strada C/ Marquez de Mondejar, nr.  29-31, codul fiscal   28028   având calitatea de membru 2/Partener 2

You can place news, pictures or advertisements here