O  Activitatea 7 / subactivitatea

 

A7. Organizarea si functionarea unei firme de exercitiu, aferenta activitatii/subactivitatii mentionate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “Organizarea si derularea programelor de învătare la locul de, inclusiv activită ti de tip firmă de exercitiu”,“Organizarea competitiilor profesionale, concursurilor pe meserii, competitiilor si târgurilor pentru firme de exercitiu”  

7.1Organizarea si functionarea unei firme de exercitiu in scopul dezvoltarii competentelor cerute pe piata muncii.

7.2 Organizarea unei competitii profesionale cu premii.

7.3 Derularea unor vizite de studiu la unităti de învătământ superior si la agenti economici 

 

Perioada de desfăsurare:

01 Decembrie 2018- 22 August 2019    

Obiectivul specific al proiectului:

OS4-Promovarea si desfasurarea unor activitati inovatoarea, atat pentru dezvoltarea competentelor cheie cerute pe piata muncii cat si pentru a le deschide noi orizonturi elevilor nostri.

Resurse umane:

Expert activităti inovatoare/ firma de exercitiu

Expert competente/ transversale, firma de exercitiu

Resurse materiale:

Activitatile de organizar si implementare s-au derulat  la sediile beneficiarului si ale partenerilor, cu dotările, echipamentele si materialele necesare, si cu resursele materiale achizitionate

Locatia de implementare:

-          România Colegiul ”Emil Negrutiu” Turda (Turda, str. Agriculturii, nr. 27, Cod postal 401100, CUI 5528288)

-          CECE- CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA, cu sediul în  Madrid, Spania, Strada C/ Marquez de Mondejar, nr.  29-31, codul fiscal   28028   având calitatea de membru 2/Partener 2

 

You can place news, pictures or advertisements here