O  Activitatea 8 / subactivitatea

A8.Dezvoltarea competentelor cheie, desfasurarea unor seminarii cu privire la Dezvoltarea Durabila, Protectia Mediului - aferenta activitatii/subactivitatii mentionate in Ghidul Solicitantului Conditii Specifice “Pilotarea de solutii inovative de facilitare a practicii, de instrumente inovative de consiliere, orientare, evaluare a competentelor, inclusiv prin intermediul TIC”   /

8.0 Dezvoltarea competentelor digitale necesare participarii activ in societate.

8.1. Desfasurarea de ateliere tematie cu privire la Dezvoltarea Durabila.

 8.2 Desfasurarea a 2 seminarii cu privire la Protectia Mediului.  . 

 

Perioada de desfăsurare:

01 Decembrie 2018- 22 Octombrie2019                                   

Obiectivul specific al proiectului:

OS4-Promovarea si desfasurarea unor activitati inovatoarea, atat pentru dezvoltarea competentelor cheie cerute pe piata muncii cat si pentru a le deschide noi orizonturi elevilor nostri.

Resurse umane:

-

Resurse materiale:

Activitatile de organizar si implementare s-au derulat  la sediile beneficiarului si ale partenerilor, cu dotările, echipamentele si materialele necesare, si cu resursele materiale achizitionate

Locatia de implementare:

-          România Colegiul ”Emil Negrutiu” Turda (Turda, str. Agriculturii, nr. 27, Cod postal 401100, CUI 5528288)

-          CECE- CONFEDERACION ESPANOLA DE CENTROS DE ENSENANZA, cu sediul în  Madrid, Spania, Strada C/ Marquez de Mondejar, nr.  29-31, codul fiscal   28028   având calitatea de membru 2/Partener 2

You can place news, pictures or advertisements here