9.3 – Dezvoltarea durabilă

 

 

Poluatorul plateste

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabila “Poluatorul plateste” prin atingerea prioritatilor stabilite in Agenda 21 - Planul Global de Actiuni pentru Dezvoltare Durabila in secolul 21, adoptat la Rio de Janeiro, in 1992 si prin Summit-ul Mondial privind Dezvoltarea Durabila desfasurat la Johannesburg in 2002.

 

Obiectivul general al proiectului este “Cresterea ocupabilitatii si adaptabilitatii elevilor din invatamantul profesional si tehnic la cerintele unui loc de munca, prin dezvoltarea aptitudinilor si cunostintelor dobandite in cadru stagiilor de practica a 150 elevi IN CADRUL SECTORELOR ECONOMICE IDENTIFICATE CONFORM SNC SI SNCDI”.

 

Proiectul asigura premisele adoptarii unei atitudini responsabile/profesioniste fata de mediu si societate inca din procesul de elaborare a proiectului, cât si pe tot parcursul implementarii ac?iunilor, precum si în procesul de raportare si justificare.

 

Protec?ia biodiversita?ii

Biodiversitatea ne înconjoara,  iar noi facem parte din ea. UE a creat programul Natura 2000 care reprezinta re?eaua de zone protejate din lume, reflectând importan?a pe care noi o acordam biodiversita?ii. Ne bazam pe natura pentru numeroase resurse esen?iale, inclusiv pentru hrana, materiale de construc?ii, caldura, textile sau ingredientele active din medicamente.

 

Noi limităm  consumul de energie neregenerabila si produc?ia de deseuri. Aruncarea gunoaielor în natura are efecte asupra mediului înconjurator, care duc adesea la consecin?e dezastruoase. Anumite deseuri au un efect imediat: chistoacele si guma de mestecat intoxica sau asfixiaza animalele care le înghit, mamiferele mici si amfibienii sunt prinsi în capcana în sticle, iar cioburile de sticla pot rani animalele mai mari si, printr-un efect de lupa, se poate provoca un incendiu.

Altele au un impact pe termen mai lung: plasticul necesita sute de ani pentru a se degrada, emanând produse toxice, bateriile con?in metale grele care se infiltreaza în sol si contamineaza pânzele freatice.

Prin urmare, utilizam pubelele publice si reciclam pe tot parcursul desfasurarii proiectului, informam elevii si profesorii de aceasta masura.

In cadrul activitatilor de formare Act 8, desfasuram un seminar de Protectie a Mediului in cadrul caruia abordam aceasta tema.

 

Utilizarea eficienta a resurselor

In cadrul proiectului  reducem pe cat posibil consumul de hârtie si carton, folosim ambele parti ca si ciorne, reutilizam plicurile folosite pentru arhivare sau pentru ciorne, optam pentru alternative din hârtie reciclata sau etichetata FSC sau PEFC.

 

Tinem cont de política de “Economisire a apei” deja practicata in alte tari, tocmai pentru faptul ca in multe zone ale Planetei nu exista apa potabila. In acest sens promomovam in seminariile desfasurate la Act 8 “Utilizarea apei in mod eficient, reutilizarea apei de ploaie, folosirea apei utilizate la alte necesitati, etc”.

In cadrul Act 8 vom informa si constientiza elevii in cadrul seminarului “Protectia Mediului” cu privire la utilizarea resurselor naturale de o forma eficienta, reciclarea deseurilor, si protejarea naturii.

 

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice

Schimbarile climatice se produc in linii mari pe baza: poluarea aerului, a apei si a solului, pescuitul excesiv si exploatarea excesiva a resurselor, a padurilor si a solului, introducerea unor specii neindigene si eliberarea unor cantita?i tot mai mari de gaze cu efect de será.

 

Printre metodele de atenuare si adaptare la schimbarile climatice mentionam: -promovarea unor programe de formare profesionala si constientizare publica necesare aplicarii masurilor de adaptare identificate si a unor programe de formare profesionala pentru arhitec?i pe tema asigurarii rezilien?ei cladirilor la efectele schimbarilor climatice. -utilizare a surselor de energie regenerabila pentru asigurarea utilita?ilor necesare;-reducerea transportului rutier, în special a celui de marfa prin îmbinarea cu celelalte tipuri de transport (feroviar, maritim, fluvial), promovarea transportului intermodal); încurajarea transporturilor alternative cu impact cât mai redus asupra mediului;

In cadrul proiectului utilizam pe cat posibil transportul in común, promovam si informam elevii cu privire la protejarea naturii si la necesitatea pastrarii acesteia, importanta reciclarii deseurilor, utilizarea eficienta a energiei ( scoaterea din priza a incarcatorul cand nu se incarca telefonul, etc), consumarea fructelor si legumelor de sezon din zona fomentand economía locala si diminuarea poluarii , etc.

 

Rezilien?a la dezastre

Dezastrele reprezintă o amenin?are permanentă pentru dezvoltarea durabila si generează anual numeroase victime omenesti si pierderi materiale; totodată, începutul acestui mileniu se caracterizeaza printr-un impact tot mai accentuat al activitatilor umane asupra Terrei.

 

Pentru perioada 1980 – 2000 se estimează    75 % din popula?ia lumii a fost afectată cel pu?in o dată de un dezastru (cutremur, ciclon tropical, inunda?ie, secetă etc.)

 

In mod repetat, oamenii din Romania sunt afectati de inzapeziri si inundatii grave, care provoaca pierderi de vieti, pagube importante si afecteaza comunitatile pe termen lung. Prevenirea si reducerea efectelor dezastrelor implică studierea interdisciplinară a hazardelor, vulnerabilitatii si riscului, informarea si educarea

Astfel ca in cadrul proiectului vom promova masuri de evitare a dezastrelor in cadrul Atc 8.

 

You can place news, pictures or advertisements here