9.2 – Promovarea egalitătii între bărbati și femei  

 

Implementarea acestui proiect se face in baza politicilor si practicilor prin care nu se realizeaza nicio deosebire, excludere, restrictie, preferinta. La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse urmarind Constitutia Romaniei, Strategia Nationala Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006–2009, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati, Directiva 75/11/CE privind aplicarea principiului egalitatii de remuneratie pentru barbati si femei, Directiva 76/207/CE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare.

 

Astfel, proiectul de fata contribuie la promovarea egalitatii si tratamentului egal dintre femei si barbati in domeniul insertiei pe piata muncii la nivelul grupului tinta cat si la nivel de echipa de implementare.

La nivelul managementului de proiect si echipei de implementare: Echipa care va asigura implementarea proiectului este alcatuita din femei si barbati. In cadrul echipei de management se va valorifica experienta fiecarui membru fara a tine cont de gen, varsta sau de statut, criteriul de baza in distributia sarcinilor fiind competenta profesionala. La nivelul grupului tinta al proiectului: La definirea grupului tinta s-a avut si se are in vedere cuprinderea tuturor persoanelor care sunt eligibile conform AP 6, OS 6.14, principiul egalitatii de sanse si de gen a fost aplicat si in cazul modalitatii de selectie a grupului tinta. Acest principiul este aplicat pe parcursul intregului proiect-activitati transversale si principale.

 

You can place news, pictures or advertisements here