9.6 – Regulile de mediu

 

În perioada de raportare (23.08.2018-09.11.2018), ac?iunile derulate în cadrul proiectului în vederea cre?terii con?tientizării privind protejarea mediului ?i utilizarea resurselor în mod ra?ional ?i eficient, sau concretizat prin:

-      con?tientizarea grupului ?intă, pe parcursul derulării programului de formare, cu privire la protejarea mediului ?i utilizarea resurselor în mod ra?ional ?i eficient;

-      utilizarea eficientă ?i ra?ională a hârtiei prin: imprimarea fața-verso (când a fost posibil), arhivarea în format electronic a documentelor create în cadrul proiectului, ori de câte ori este posibil;

-      utilizarea mesajului de conștientizare în corespondența electronică: „Gândește-te la mediu! Ești sigur/ă că trebuie să imprimi acest e-mail?” de către toată echipa de proiect ?i în comunicarea cu grupul ?intă;

-      economisirea energiei electrice prin responsabilizarea fiecărui angajat din cadrul echipei de proiect asupra unor gesturi simple de genul “Stinge lumina când ie?i din încăpere/birou”, “Scoate din priză echipamentele electrice/electronice atunci când nu le folose?ti” etc. În sediul proiectului, atât la Beneficiar cât ?i la parteneri vor fi postate afi?e cu aceste mesaje;

-      analiza în cadrul întâlnirilor echipei de management ?i implementare a proiectului a modalită?ilor de aplicare a principiilor dezvoltării durabile. Propunerile avansate în cadrul ?edin?elor de proiect se materializează prin ac?iuni concrete ce se realizează pe toată perioada implementării proiectului, precum: prezentarea ?i diseminarea în ?coli a conceptului de dezvoltare durabilă, realizarea unor parteneriate între diverse institu?ii în scopul atingerii obiectivelor propuse cum ar fi:ecologizarea unor zone din parcuri si ora?, plantarea de copaci si spatii verzi depozitarea de?eurilor in locuri special amenajate, antrenarea elevilor ?i cadrelor didactice în diverse ac?iuni de la punctele de mai sus, utilizarea diverselor forme de energie verde etc.;

-      prezentarea ?i diseminarea în unită?ile ?colare a conceptului de dezvoltare durabilă (informarea elevilor de către cadrele didactice din grupul ?intă).

You can place news, pictures or advertisements here