9.4 – Non-discriminare

 

In cadrul implementarii proiectului se ?ine  cont de politicile UE si legislatia nationala OG 137/2000 (Art 2.1) privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.

 

Astfel in procesul de selectie a participantilor acordam sanse egale tuturor elevilor eligibili care necesita formare profesionala si sunt eligibi conform AP6, OS 6.14, indiferent de sex, rasa, apartenenta étnica, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, varsta, hándicap, boala crónica necontagioasa, apartenenta la o categorie defavorizata, infectare HIV.

 

Dezvoltarea proiectului a pornit de la ideea identificarii nevoilor beneficiarilor si respectiv a identificarii solutiilor pentru aceste nevoi.

Proiectul tine seama de nevoile beneficiarilor si nu de apartenenta acestora religioasa, orientare sexuala, varsta, categorie defavorizata etc. Se acordã o atentie deosebita recrutarii in grupul tinta a persoanelor de etnie rroma sau din mediul rural.

 

La nivelul activitatilor de formare si al continutului formarii: Conceptul de abordare integrata care incorporeaza principiul eliminarii disparitatilor de gen si discriminarilor pe motive de sex in derularea activitatilor de formare va fi promovat si dupa incheierea proiectului. Acest principiu este respectat si in cadrul recrutarii echipei de management si de implementare al proiectului, precum si in derularea intregului proiect: activitati de achizitii, de informare si publicitate, de formare, justificare, etc.

 

You can place news, pictures or advertisements here